Szolgáltatásaink

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete legfőképpen Zala Megye szociális ellátásában, karitatív tevékenységekben, véradásszervezésben, katasztrófavédelemben, önkéntesek foglalkoztatásában és képzésében, egészségügyi ismeretek oktatásában, képzési programok lebonyolításában tevékenykedik, a megközelítőleg 6.000 fős taglétszámával a megye legnagyobb, és 135 településen jelen lévő civil szervezeteként.

Feladataink ellátása során, számos területen törekszünk önkéntesek bevonására, különös tekintettel a véradásszervezés, adománygyűjtés, katasztrófavédelem területére, illetve jelentős az ifjúsági szervezetünk önkénteseinek száma is, akik például baleseti szimulációkon, képzett imitátorként segítik a minél reálisabb megvalósítását a gyakorlatoknak. Önkénteseink száma 2019-ben 920 fő felnőtt és 180 ifjúsági volt.

Szervezetünk szociális intézményei fókuszában kezdetben legfőképpen a hajléktalanság, lakásvesztés problémaköre állt. Zalaegerszeg és Nagykanizsa városokban a 90-es évek elejétől működtetjük az ehhez kapcsolódó intézményrendszert, így először az átmeneti szállásokat, és családok átmeneti otthonait egyaránt. A folyamatosan változó szociálpolitikai irányok adta keretek között törekedtünk az intézményeink szolgáltatási körét a lehető legszélesebbre nyitni, így másfél évtizeden keresztül működtettünk kistérségi családsegítő szolgálatokat is. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások spektrumának változásai hozták létre a fogyatékkal élők ellátásának valamint a szenvedély- és pszichiátriai betegek ellátásának bekerülését az ellátási palettánkba. A jelenleg fenntartott ellátásaink az alapszolgáltatásoktól a szakosított ellátásokig szinte minden ellátotti csoport számára nyújtanak szolgáltatásokat.

Szolgáltatásaink a megye városain kívül a hozzájuk tartozó kistérségekben is jelen vannak. Intézményi elhelyezésben 295 engedélyezett férőhelyen láttunk el ellátottakat (hajléktalan személyek, családok), alapszolgáltatási formákban, lakókörnyezetükben átlagosan kb. 920 ellátottat gondoztunk, közülük kb. 700 fő időskorú részesült házi gondozásban, a többi ellátott fogyatékkal élő, pszichiátriai beteg vagy szenvedélybeteg ember.

A hajléktalanellátás és a housing first szemléletű programok, illetve a hajléktalan emberek önálló lakhatását szupportáló tevékenységek, valamint az utcai szociális szolgálatok működéséhez kapcsolódóan szakmatámogatási tevékenységünk a Nyugat-Dunántúli Regionális Diszpécserszolgálaton keresztül, illetve egyes európai uniós programok megvalósításán keresztül zajlik, illetve zajlott.

Jelenlegi munkánk során a diszpécserszolgálat koordinálja a régió utcai szociális szolgálatainak működését, szakmatámogató műhelytalálkozókat szervez, elősegíti a területén működő hajléktalanellátó szervezetek pályázati tevékenységét, adatokat gyűjt a területén működő hajléktalanellátó intézmények szabad kapacitásairól, különös tekintettel a téli krízisidőszak ellátására, elősegíti a közterületen élő, krízishelyzetbe került hajléktalan emberek, családok elhelyezését, időszaki kiadványok készítésében működik közre, felméri a működési területén tapasztalható ellátási hiányokat, azokkal kapcsolatban javaslatokat fogalmaz meg a szaktárcának, részt vesz a minisztérium, illetve a Hajléktalanokért Közalapítvány felkérésére végzett adatgyűjtésekben, elemzésekben, és mindezeken túl törekszik rá, hogy elősegítse a szakmaközi együttműködések kialakítását, formalizálását a települési hajléktalanügyi fórumokon történő részvétellel, azok szervezésében való közreműködésével.

Az unió támogatásával megvalósult TÁMOP 5.3.3 programok során szervezetünk mintegy hét éven keresztül vett részt a hajléktalan emberek reintegrációját szolgáló módszertani kiadványok elkészítésében, valamint a regionális hálózat működtetésében, a megvalósítók szakmai, módszertani támogatásában.

Jelenleg a FEAD programok magyarországi megvalósulásaként működő RSZTOP programok hajléktalanok étkeztetését biztosító programjának együttműködő partnereként rendszeres résztvevői vagyunk a bizottság által működtetett nemzetközi együttműködést és tapasztalatcserét biztosító FEAD Community rendezvényeinek. A jövőben várható housing first szemléletű programokra készülve pedig aktívan veszünk részt az ESF Transnational Cooperation Platform HF módszertan összhangját elősegítni hivatott rendezvényeinek is.

Szakmatámogatási tevékenységünkön belül szeretnénk az eddigiekben jól bevált együttműködési platformokat tovább fejleszteni, a saját régiónkban a rendszeres műhelymunkát meghonosítani a más célcsoporttal rendelkező ellátók körében is. Fontosnak tartjuk, hogy olyan háttértevékenységet tudjunk végezni, ami a tapasztalatok, jó gyakorlatok összegyűjtésén és megosztásán túl, az ellátók véleményének, az ellátottak igényeinek megfelelő irányba tudja fejleszteni a szakmatámogatással érintett területeken működő szolgáltatásokat, így költséghatékonyabbá és szükségletorientáltabbá tudja tenni az ellátások tevékenységeit.

A Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja törekszik arra, hogy minél komplexebb megközelítést alkalmazzon a hajléktalanság problémakörének kezelésére, így ellátásaink a lehető legszélesebb spektrumát fogják át a rendelkezésre álló lehetőségeknek, illetve folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat és a felmerülő igényekhez igazítjuk.

Elsődleges ellátási területünk Zalaegerszeg és vonzáskörzete, de az ország egész területéről fogadjuk a férfi és női rászorulókat, és kerekesszékes ügyfeleket egyaránt.

Az éjjeli menedékhely (50 fő), időszakos éjjeli menedékhely (20 fő) a téli krízis időszakban (november 01 – április 30).

Átmeneti szállás (40 fő, 3 férőhelyes szobákban)

Nappali melegedő (20 fő)

Népkonyha (napi 120 adag)

Utcai Szociális Szolgálataink: három szolgálat közül kettő Zalaegerszeg és vonzáskörzetét, egy pedig Keszthely Járás területét látja el.

Zala megye teljes területén üzemelő Krízisautó szolgáltatásunk a téli időszakban (november 1-től április 30-ig) heti hét nap 24 órában működik.

Hajléktalanok Ellátására Szerződött Háziorvosi Szolgálat Zalaegerszeg és Nagykanizsa heti 30 órában.

Nyugat-dunántúli Regionális Diszpécserszolgálat, ellátási terület Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye. Működési ideje 0-24 óráig minden nap.

A Családok Átmeneti Otthona zalaegerszegi intézménye gyermekjóléti alapellátás keretében átmeneti gondozást biztosít az otthontalanná vált családok illetve válsághelyzetben lévő várandós anyák részére.  Átmeneti otthonunk életvitelszerű tartózkodási, tisztálkodási, mosási, főzési lehetőséget és a személyes higiéné feltételeinek megteremtését nyújtja az igénybevevők számára. Szükség esetén ruházatot, élelmiszert és elsősegélyhez szükséges felszereléseket is biztosítunk.

40 fő befogadására alkalmas otthonunk Zalaegerszegen élők számára nyújt ideiglenes otthont, de krízishelyzetben – szabad férőhely esetén – az ország területéről fogadunk jelentkezőt.

%d blogger ezt szereti: