Segítség a hajléktalanoknak

zalamedia.hu: SEGÍTSÉG A HAJLÉKTALANOKNAK  
A Zala Megyei Vöröskereszt hajléktalanok átmeneti gondozási központja 2007. november 1-tõl új szolgáltatást indít, amely a nyugat-dunántúli régió területén segíti az utcán rekedtek minél magasabb színvonalú és összehangolt ellátását. A szolgálat fogadja a közterületen krízishelyzetbe került hajléktalanokkal kapcsolatos bejelentéseket, és megszervezi a megfelelõ ellátást. Részt vesz az elhelyezéssel kapcsolatos problémák megoldásában, ezeket koordinálja. Keresõszolgálatot mûködtet. Nyilvántartja az éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállók férõhelyeit, szabad kapacitásukat, folyamatosan információkat gyûjt ezekrõl. A szolgálat feladatai közé tartozik adományok szervezése, az elosztás megszervezése, szükség esetén a szállítás lebonyolítása, valamint jelzõrendszer szervezése, az együttmûködés elõsegítése a társintézményekkel, hivatalokkal. A célcsoportba tartozók a hajléktalanellátó intézményrendszerben élõk, a krízishelyzetbe kerülõk, veszélyeztetettek és a családtagok is, akik kapcsolatfelvétel céljából kutatják rokonaikat. A hajléktalan, bajbajutott embereket, családokat segítõ nonstop hívószám: 06-92/323-000. (Zala-Lap Kft..)

forrás:
http://www.zalamedia.hu/