Hajléktalanság: Kitörni a semmiből

Zala megye két nagy városában, Zalaegerszegen és Nagykanizsán élő hajléktalanok társadalomba visszailleszkedését célozta meg a Vöröskereszt most zárult projektje.

Az eddig elért eredményekről és magáról a projektről az azt lebonyolító Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének szakmai koordinátora, Kardos T. Ádám számolt be pénteken egy nagykanizsai sajtótájékoztatón. Elmondta: az „Útkereső – Hajléktalan emberek komplex reintegrációs projektje Zala megyében" című program célja az volt, hogy a két város közterületein, illetve a hajléktalanellátó intézményekben élő embereket visszasegítse a társadalomba, és csökkentse a közterületen élők számát.

– A tavaly júliusban indult és most záruló program megvalósításához összesen 42,3 millió forint uniós forrást nyertünk – bocsátotta előre a szakmai koordinátor. – A megszerzett támogatásból sikerült egy komplex, széles körű szolgáltatási palettával működő támogató rendszert kialakítanunk.

Szőke Rózsa utcai szociális koordinátor és a program egyik résztvevője, Farkas Péter. Utóbbi határozottan úgy véli, aki maga is akarta, az nagy segítséget kapott az élete újrakezdéséhez. Fotó: Horváth-Balogh Attila

Zalaegerszegen 17, Nagykanizsán összesen 13 főt vontak be a programba, az utóbbi városban főleg a tartósan közterületen élők közül.

– Esetükben gondot jelent a tartós munkanélküliség, a munkavégzési képességek beszűkülése, a túlzott alkoholfogyasztás és a leromlott egészségi állapot – folytatta Kardos T. Ádám. – Lakhatásba helyezéssel, lakhatási támogatás nyújtásával segítettük a rászorulókat, illetve szociális munkával és mentálhigiénés fejlesztő foglalkozásokkal igyekeztünk újraépíteni alapkompetenciáikat. Azt terveztük, hogy 18 főnek sikerül munkalehetőséget is találni – ezzel szemben 24-en tudtak elhelyezkedni.

A résztvevők valamennyien teljesítették a lakhatásban maradás feltételeit, beilleszkedtek lakókörnyezetükbe.

forrás: http://zaol.hu/hirek/hajlektalansag-kitorni-a-semmibol-1712575