Hajléktalanokkal kapcsolatos hírek

kormányhatározat tervezet

  • Print

Az utcán élõ hajléktalan emberek számának csökkentését, a lakhatás biztonságának megerõsítését, a hajléktalanság megelõzését és a hajléktalan emberek ellátórendszerének fejlesztését célzó Középtávú Intézkedési Tervrõl

 

Az elõterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthetõ a Kormány álláspontjának.


A területfejlesztésrõl és területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint az épített

környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2010.

évi CXVI. törvény 2010. január 1-jétõl lehetõvé teszi, hogy a települési önkormányzatok

rendeletben a közterület rendeltetéstõl eltérõ használatát szabálysértéssé nyilvánítsák. Ez a

rendelkezés – figyelemmel a közelmúltban megszigorított szabálysértési eljárásokra is – jelentõsen

érinti az életvitel szerûen utcán élõ hajléktalan embereket.


A módosítás nehéz helyzetbe hozza a hajléktalan ellátó rendszert, hiszen a 2011. január 1-i hatályba

léptetés pont az ellátási szempontból legnehezebb idõszakának a téli ellátásnak a közepére esik,

amikor az intézményrendszer amúgy is túlterhelt.


Mivel a jelenlegi ellátórendszer a ma közterületeken élõk ellátását jelenlegi kapacitásai és

mûködési, finanszírozási diszfunkciói miatt nagyobb mértékben nem tudja felvállalni, így félõ,

hogy kizárólag a büntetés, a hajléktalanság megoldása helyett annak kriminalizálása lesz a

jogszabály életbe lépésének egyetlen következménye. Amennyiben a fenti intézkedés mellett a

kormányzat és a települési önkormányzatok a szociális ellátórendszer keretén belül nem biztosítják

azokat a feltételeket, melyek a jelenleg az utcán élõ hajléktalan emberek számára megfelelõ ellátást

biztosít, úgy a hajléktalan életforma kriminalizálódik, a társadalomba visszavezetõ utak lezárulnak,

beszûkülnek, helyzetük tovább marginalizálódik, gyakorlatilag a társadalmon kívülre rekednek. Az

életbe lépett rendelkezés betartása, valamint a hajléktalan emberek helyzetének megoldása pedig

egyre több és több erõfeszítést és anyagi ráfordítást kíván meg egyrészrõl a rendvédelmi

szervezetektõl, a települési önkormányzatoktól, valamint a kormányzattól, másrészt a szociális

ellátórendszertõl.


Az elõterjesztés célja azon feladatok számbavétele, melyek mentén a jelenlegi ellátórendszer

megújítása véghez vihetõ, valamint kiszámíthatóbb és lakhatás biztonságát szavatoló rendszer

építhetõ, melyek segítségével az utcán élõ emberek fedélhez, lakhatáshoz és a számukra szükséges

szolgáltatásokhoz juthatnak, elkerülve ezzel a büntetést, és helyzetük további romlását. 

 

 

 A javaslattervezet szövege elérhetõ a NEFMI honlapján errõl a linkrõl